Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 13, đề B toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 13. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Tính:

a) 7 x 9 + 15 = 76 Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B) b) 6 x 9 - 17 = 37 Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B)

7 x 9 + 15 = 78 Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B) 6 x 9 - 17 = 40 Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B)

c) 8 x 9 - 35 = 37 Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B) d) 9 x 9 + 12 = 90 Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B)

8 x 9 - 35 = 39 Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B) 9 x 9 + 12 = 93 Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Mỗi gói kẹo cân nặng 150g, mỗi gói bánh cân nặng 200g. Hỏi 3 gói kẹo và 2 gói bánh cân nặng bao nhiêu gam?

A. 800g B. 850g C. 800g

3. Điền dấu phép tính (+,-) thích hợp vào ô trống:

a) 300g  Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B) 400g  Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B) 200g = 500g

b) 500g  Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B) 100g  Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B) 600g = 1000g

c) 200g  Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B) 300g  Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B) 100g = 600g

d) 100g  Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B) 50g  Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề B) 500g = 550g

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bác Nga đem đi chợ một số quả bưởi, bác bán đều cho 9 người, mỗi người mua 7 quả, còn lại 5 quả. Hỏi bác đem đi chợ tất cả bao nhiêu quả bưởi?

Bài giải:

.......................................................

.......................................................

2. Một đàn gà có 48 con, trong đó có 40 con gà mái. Hỏi số gà trống bằng một phần mấy số gà mái?

Bài giải:

.........................................................

.........................................................

3. Tìm :

a) : 9 = 4 + 3 b) : 9 = 15 - 9 c) : 9 = 9 : 3

................................................................................................

.................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021