Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 8, đề B toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 8. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Một số chia cho 6 dư 2.

a) Muốn phép chia không dư thì số đó phải bớt đi ít nhất là:

4Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B) 3Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B) 2Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B)

b) Muốn phép chia không dư thì số đó phải thêm vào ít nhất là:

2Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B) 4Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B) 5Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

a) Giảm 48 đi 6 lần thì được:

A. 7 B. 8 C. 9

b) Giảm 56 đi 7 lần thì được:

A. 8 B. 7 C. 9

c) Giảm 49 đi 7 lần thì được:

A. 7 B. 8 C. 6

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Tìm :

a) 42 : = 2 + 4. Giá trị của là:

5Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B) 6Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B) 7Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B)

b) 56 : = 4 + 3. Giá trị của là:

6Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B) 8Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B) 9Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B)

c) : 6 = 7 (dư 2). Giá trị của là:

42Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B) 44Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B) 46Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B)

d) : 7 = 5 (dư 4). Giá trị của là:

35Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B) 39Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B) 49Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Một tấm vải dài 45m, bán đi tấm vải đó. Hỏi:

a) Bán được bao nhiêu mét vải?

b) Còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài giải:

.....................................................

......................................................

2. Tìm một số biết rằng số đó giảm đi 7 lần thì được 3.

Bài giải:

.....................................................

.....................................................

3. Anh Hà đi bộ từ nhà đến trường hết 36 phút. Nếu đi xe đạp thì thời gian giảm bốn lần. Hỏi thời gian anh Hà đi xe từ nhà đến trường là bao nhiêu phút?

Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề B)

Bài giải:

......................................................

.......................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021