Phiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 34, đề B toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 34. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Mua 5kg gạo phải trả 40000 đồng. Hỏi cần mua 9kg gạo như thế phải trả bao nhiêu tiền?

62000 đồngPhiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề A) 72000 đồngPhiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề A) 80000 đồngPhiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề A)

b) Một cửa hàng bán lần thứ nhất nhận về 2450kg đường, lần thứ hai nhận về 1245kg đường. Cửa hàng đã bán đi số đường đó. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu ki-lô-gam đường?

730kgPhiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề A) 739kgPhiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề A) 740kgPhiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề A)

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

a) Giá trị của biểu thức 1479 + 7932 x 5 là:

A. 54454 B. 45544 C. 62454

b) Giá trị biểu thức 12693 + 7296 : 3 là:

A. 6663 B. 15125 C. 14125

c) Giá trị của biểu thức 15840 - 8795 : 5 là:

A. 1409 B. 13081 C. 14081

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng.

Tính giá trị của biểu thức:

a) Giá trị biểu thức 8538 : 3 x 2 + 400 là:

6092Phiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề A) 1823Phiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề A) 1923Phiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề A)

b) Giá trị của biểu thức 375 + 180 : 5 là:

111Phiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề A) 411Phiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề A) 311Phiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề A)

Phần II

1. Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài 17cm, chiều rộng 9cm. Từ mảnh bìa đó người ta cắt ra một hình vuông có cạnh 9cm. Tính diện tích còn lại của mảnh bìa.

Bài giải:

...........................................................

...........................................................

2. Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

Phiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề A)

3. Lớp 3A có 27 bạn nữ. Số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

................................................................

.................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021