Quan sát hình 25.1 và cho biết cần chuẩn bị những dụng cụ, thiết bị gì khi đi tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

 • 1 Đánh giá

I. CHUẨN BỊ ĐI TÌM HIỂU SINH VẬT NGOÀI THIÊN NHIÊN

1/ Quan sát hình 25.1 và cho biết cần chuẩn bị những dụng cụ, thiết bị gì khi đi tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

Nêu cách sử dụng các dụng cụ quan sát trong hình 25.1

2/ Khi tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên, em cần chú ý điều gì để giữ an toàn cho bản thân và người khác

Dựa vào phiếu nhiệm vụ sau đây, hãy cho biết em cần làm gì và ghi chép những thông tin gì khi tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.

Bài làm:

1/

 • Kính lúp cầm tay: quan sát các sinh vật nhỏ bé
 • Máy ảnh: chụp mẫu thực vật, động vật
 • Gang tay bảo hộ: tránh tiếp xúc trực tiếp với mẫu vật
 • Sổ và bút ghi chép
 • Panh: kẹp, giữ mẫu vật
 • Vợt bắt sâu bọ
 • Vợt vớt đông vật: vớt động vợt dưới nước
 • Hộp nuôi sâu bọ
 • Bể kính hoặc hộp chứa mẫu sống: dễ quan sát mẫu sống

2/

 • Cần chuẩn bị sẵn các dụng cụ, thiết bị bảo hộ.
 • Những điều cần làm khi tìm hiểu sinh vật ngoài môi trường: quan sát các sinh vật, chụp ảnh sinh vật, thu mẫu một số động vật để quan sát, hoàn thành phiếu quan sát
 • Thông tin ghi chép gồm: tên thực vật/động vật, nơi quan sát được, môi trường sống, nhóm động vật, vai trò của động vật, ghi chú thêm...
 • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021