So sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của khỉ hình người với khỉ và vượn

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 169 - sgk Sinh học 7

So sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của khỉ hình người với khỉ và vượn.

Bài làm:

 • Một số tập tính:
  • Sống theo bầy đàn.
  • Bảo vệ đàn, lãnh thổ và phân chia lãnh thổ.
  • Đánh nhau tranh giành con cái vào mùa sinh sản.
  • Đẻ con và chăm sóc con non.

Giải bài 2 trang 169 sgk Sinh 7 | Để học tốt Sinh 7

 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021