Soạn bài 16: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1884

 • 1 Đánh giá

Giải bài 16: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1884 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 tập 2 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát các hình ảnh, hãy: (ảnh trang 3 sgk)

 • Cho biết những hình ảnh dưới đây liên quan đến sự kiện lịch sử nào của dân tộc.
 • Nêu những hiểu biết của em về sự kiện đó

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu sự kiện thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

Đọc thông tin kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

 • Cho biết tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?
 • Trình bày diễn biến chiến sự Đà Nẵng và Gia Định
 • Nêu nội dung hiệp ước Nhâm Tuất (1862). Em có nhận xét gì về thái độ chống Pháp của triều đình nhà Nguyễn?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1873

Đọc thông tin kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

 • Dựa vào lược đồ, trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1873
 • Nêu nhận xét về câu nói của Nguyễn Trung Trực: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây".

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu hai bản hiệp ước Hác Măng (1883), Patơnốt (1884) và sự sụp đổ của nhà nước phong kiến Việt Nam

Đọc thông tin, kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

 • Nêu nội dung hiệp ước Hác Măng (1883).Tại sao Pháp lại kí với triều đình Huế bản hiệp ước Patơ nốt (1884)?
 • Cho biết thái độ của một bộ phận quan lại và nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp?
 • Đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Lập bảng thống kê phong trào chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884 theo yêu cầu sau:

Giai đoạnDiễn biên chínhNhân vật tiêu biểu
1858 - 1862
1863 - trước 1873
1873 - 1884

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nêu điểm nổi bật của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kì từ năm 1873 đến năm 1884

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng - tìm tòi mở rộng

1. Có ý kiến cho rằng: "Việc để nước ta rơi vào tay Thực dân Pháp là trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn". Hãy cho biết ý kiến của em về nhận định này.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Từ việc triều đình nhà Nguyễn kí kết các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp, em rút ra bài học gì trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc hiện nay?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Sưu tầm tư liệu về các nhân vật Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Nguyễn Trung Trực

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu

=> Xem hướng dẫn giải


 • 502 lượt xem