Soạn bài: Chương trình địa phương( Phần tập làm văn)

  • 1 Đánh giá

Chương trình địa phương sẽ giúp chúng ta có cái nhìn mới về những gì đã và đang xảy ra ở địa phương, nơi mà ta sinh sống. KhoaHoc sẽ cùng bạn tìm hiểu và chuẩn bị bài tập này thật tốt thông qua trả lời các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Tìm hiểu, suy nghĩ và viết bài về tình hình địa phương

1. Yêu cầu.

Tìm hiểu , suy nghĩ về bài viết, nêu ý kiến dưới dạng nghị luận về một sự việc, hiện tượng ở địa phương nào đó.

2. Cách làm chung

  • Chọn sự việc có ý nghĩa ở địa phương
  • Có dẫn chứng như là một sự việc, hiện tượng của xã hội nói chung cần được quan tâm
  • Nhận định đúng sai vấn đề, phân tích đưa ra quan điểm
  • Bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề
  • Viết bài trình bày sự việc

3. Hạn nộp:

Trước khi học bài 27

Bài văn tham khảo về chương trình địa phương: Xem chi tiết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đề bài: Tìm hiểu suy nghĩ để viết bài nêu ý kiến riêng dưới dạng nghị luận về một sự việc hiện tượng nào đó ở địa phương? - Vấn đề an toàn thực phẩm

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Chủ đề liên quan