Sống chết mặc bay có thể chia làm mấy đoạn? Mỗi đoạn nói gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 81 sgk ngữ văn 7 tập 2

Sống chết mặc bay có thể chia làm mấy đoạn? Mỗi đoạn nói gì?

Bài làm:

Truyện ngắn Sống chết mặc bay có thể chia làm 3 đoạn:

  • Đoạn 1: Từ đầu đến “Khúc đê này hỏng mất”

=> Nguy cơ đê bị vỡ và sự chống đỡ của người dân.

  • Đoạn 2: Tiếp theo đến “Điếu, mày!”

=> Quan phụ mẫu vô trách nhiệm, mải mê bài bạc trong khi đi hộ đê.

  • Đoạn 3: Còn lại

=> Đê bị vỡ, nhân dân lâm vào cảnh thảm sầu.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021