Hãy thiết lập các công thức lăng kính sgk Vật lí 11 trang 177

  • 1 Đánh giá

Trang 177 Sgk Vật lí lớp 11

Hãy thiết lập các công thức lăng kính

Bài làm:

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có :

sin i1 = n.sin r1

sin i2 = n.sin r2

Hãy thiết lập các công thức lăng kính

Ta có + $\widehat{IHJ}$ = 180$^{\circ}$

Mà trong IHJ ta có $\widehat{IHJ}$ + r1 + r2 = 180

=> A = = r1 + r2

Xét IKJ có D là góc ngoài của tam giác => D = $\widehat{KIJ}$ + $\widehat{KJI}$

= $\widehat{KIH}$ - $\widehat{JIH}$ = i1 - r1

= $\widehat{KJH}$ - $\widehat{IJH}$ = i2 - r2

=> D = i1 - r1 + i2 - r2 = (i1 + i2) - (r1 + r2 ) = i1 + i2 - A ( Do A = r1 + r2 )

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021