Tại sao khi đóng công thức K để dòng điện chạy trong mạch điện 1 thì động cơ M ở mạch điện 2 làm việc?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 71 - SGK vật lí 9

Tại sao khi đóng công thức K để dòng điện chạy trong mạch điện 1 thì động cơ M ở mạch điện 2 làm việc?

Bài làm:

Khi đóng công tắc K thì có cường độ dòng điện chạy qua ống dây nên ống dây có lực từ hút thanh sắt giúp đóng hai mạch điện với nhau nên mạch điện 2 làm việc.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9