Tại sao nên lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu bệnh là chính để phòng trừ sâu bệnh?

  • 1 Đánh giá

2. Nguyên tắc phòng trừ sây bệnh

a. Đọc thông tin

b. Trả lời câu hỏi sau:

Tại sao nên lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu bệnh là chính để phòng trừ sâu bệnh?

Bài làm:

Lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu bệnh hại là vì:

  • Chi phí thấp, ít tốn tiền mua thuốc=> đảm bảo năng suất cây trồng
  • Hạn chế được thuốc bảo vệ thực vật là thuốc độc => vừa bảo vệ được cây trồng lại bảo vệ môi trường, sức khỏe của chính mỗi chúng ta
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN