Theo em, đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn này là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 55 sgk ngữ văn 7 tập 2

Theo em, đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn này là gì?

Bài làm:

Những nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn:

  • Luận điểm ngắn gọn, tập trung, sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
  • Luận cứ xác đáng, toàn diện, nhận xét sâu sắc.
  • Luận chứng phong phú, cụ thể, xác thực.
  • Tư tưởng, giá trị của bài văn còn được thể hiện rõ ràng và sâu sắc hơn qua sự kết hợp phương pháp nghị luận chứng minh với các phương pháp, biện pháp khác như giải thích, nêu vấn đề và lật lại vấn đề...
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021