Tóm tắt ngắn gọn trích đoạn Nỗi oan hại chồng

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

Bài tập 1: trang 121 sgk Ngữ Văn tập 2

Tóm tắt ngắn gọn trích đoạn Nỗi oan hại chồng

Bài làm:

Thiện Sĩ học đêm mệt nên nằm trên tràng kỉ thiu thiu ngủ. Thị Kính ngồi khâu, thấy trên cằm chồng có sợi râu mọc ngược nên dùng dao khâu định xén đi thì Thiện Sĩ giật mình tỉnh dậy, hô hoán lên. Sùng ông, Sùng bà hốt hoảng chạy vào. Sùng bà dùng lời lẽ cay độc để hạ nhục, đổ cho Thị Kính tội giết chồng và đuổi nàng về nhà bố đẻ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021