Theo em, ở những nơi có đèn tín hiệu hoặc biển báo giao thông mà lại có người điều khiển giao thông, thì người tham gia giao thông phải chấp hành báo hiệu nào ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập 13: Theo em, ở những nơi có đèn tín hiệu hoặc biển báo giao thông mà lại có người điều khiển giao thông, thì người tham gia giao thông phải chấp hành báo hiệu nào ?

A. Tín hiệu đèn

B. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông

C. Biển báo giao thông.

Bài làm:

Theo em, ở những nơi có đèn tín hiệu hoặc biển báo giao thông mà lại có người điều khiển giao thông, thì người tham gia giao thông phải chấp hành báo hiệu nào ?

Đáp án đúng là: B. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải sbt giáo dục công dân 6, cẩm nang làm bài tập từ A đến Z