Theo em Thanh Ngân có quyền tham gia hoạt động tham quan ở tuối này không? Vì sao? Nếu là Thanh Ngân em sẽ ứng xử như thế nào?

 • 1 Đánh giá

3. Luyện tập

 • Theo em Thanh Ngân có quyền tham gia hoạt động tham quan ở tuối này không? Vì sao?
 • Nếu là Thanh Ngân em sẽ ứng xử như thế nào?
 • Theo em bố mẹ có quyền quyết định việc học của con cái không?
 • Nếu là Thắm em sẽ ứng xử như thế nào?

Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến sau:

 • Học sinh chỉ cần học tập mà không cần phải tham gia các hoạt động của gia đình và xã hội?

Bài làm:

 • Theo em Thanh Ngân có quyền tham gia hoạt động tham quan ở tuối này. Vì trẻ em cũng có quyền hoạt động vui chơi.
 • Nếu là Thanh Ngân em sẽ ứng xử: em nói với bố mẹ rằng em muốn đi để học hỏi thêm cách sống bên ngoài cũng như trau dồi thêm kiến thức cho bản thâm.
  Theo em bố mẹ có quyền quyết định việc học của con cái nhưng phải tôn trọng ý kiến và lựa chọn của con cái.
 • Nếu là Thắm em sẽ nói với bố mẹ em cũng có quyền học tập và quyền tự do vì vậy mong bố mẹ tôn trọng ý kiến của mình hơn.

Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến sau:

 • Học sinh chỉ cần học tập mà không cần phải tham gia các hoạt động của gia đình và xã hội: em không đồng ý với ý kiến này vì trẻ em cũng phải có bổn phận với cộng đồng với gia đình.
 • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo