Chơi trò chơi Ai nhanh hơn?

  • 1 Đánh giá

1.Khởi động

Chơi trò chơi Ai nhanh hơn

Cách chơi: Ai tìm được nhiều câu ca giao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì trong một thời gian nhất định là người thắng cuộc.

Bài làm:

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo