Tìm hiểu một số hành vi bắt nạt khác

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu một số hành vi bắt nạt khác

Bài làm:

1.Đẩy bạn ngã

2. Không chơi với bạn

3. Bắt nạt bạn

4. Chê bai bạn

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021