Tìm những hình ảnh đẹp nói lên tình yêu thương và niềm hi vọng của người mẹ đối với con.

  • 1 Đánh giá

(2) Tìm những hình ảnh đẹp nói lên tình yêu thương và niềm hi vọng của người mẹ đối với con. Chọn trong các câu thơ sau để có câu trả lời:

  • Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
  • Lưng đưa nôi và tim hát thành lời
  • Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng
  • Mai sau con lớn vung chày lún sân
  • Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ.

(3) Theo em, cái đẹp thể hiện trong bài thơ này là gì?

a. Tình yêu của mẹ với con, tình cảm của mẹ với bộ đội, với cách mạng.

b. Sự chăm chỉ, tần tảo lao động không mệt mỏi của người mẹ.

c. Ước mơ của người mẹ đối với tương lai của con.

Bài làm:

(2) Tìm những hình ảnh đẹp nói lên tình yêu thương và niềm hi vọng của người mẹ đối với con:

Hình ảnh nói lên tình yêu thương:

  • Lưng đưa nôi và tim hát thành lời
  • Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng

Niềm hi vọng của người mẹ đối với con:

  • Mai sau con lớn vung chày lún sân

(3) Theo em, cái đẹp thể hiện trong bài thơ này là:

Đáp án: a. Tình yêu của mẹ với con, tình cảm của mẹ với bộ đội, với cách mạng.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021