Tìm thêm một số truyện cổ tích thần kì về nhân vật dũng sĩ cứu nguười bị hại. Kết thúc các câu truyện đó có điểm chung gì

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Tìm thêm một số truyện cổ tích thần kì về nhân vật dũng sĩ cứu người bị hại. Kết thúc các câu truyện đó có điểm chung gì?

Bài làm:

  • Một số câu chuyện cổ tích như: công chúa ngủ trong rừng, Thạch Sanh
  • Kết thúc các truyện đó có điểm chung : Cái kết có hậu, chiến thắng giữa tốt - xấu , công bằng - bất công .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN