Tìm từ gốc Ấn – Âu đồng nghĩa với các từ sau đây

  • 1 Đánh giá

Câu 2: (Trang 115 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Tìm từ gốc Ấn – Âu đồng nghĩa với các từ sau đây.
Máy thu thanh
Xe hơi
Sinh tố
Dương cầm

Bài làm:

Các từ gốc Ấn – Âu đồng nghĩa với các từ gồm có:

  • Máy thu thanh / ra-đi-ô
  • Sinh tố / vi-ta-min
  • Xe hơi / ô tô
  • Dương cầm / pi-a-nô
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 1