Tìm và xác định loại điệp ngữ trong các câu sau

  • 1 Đánh giá

Câu 2: (Trang 153 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Tìm và xác định loại điệp ngữ trong các câu sau:
Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.

(Khánh Hoài)

Bài làm:

  • Xa nhau … xa nhau … ==> điệp ngữ cách quãng
  • Một giấc mơ. Một giấc mơ ==> điệp ngữ vòng tròn.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 1