Bằng cách nào mà nguồn điện duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện và do đó duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 44:

Bằng cách nào mà nguồn điện duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện và do đó duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó?

Bài làm:

Duy trì sự tích điện khác nhau giữa hai cực của nguồn điện nhờ lực lạ. Lực này giúp các hạt tải điện dương chuyển động từ nơi có điện thế thâp đến nơi có điện thế cao, các hạt tải điện âm chuyển từ nơi có điện thế cao về nơi có điện thế thấp.

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021