Trắc nghiệm công dân 11 bài 12: Chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm công dân 11 bài 12: Chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là

 • A. Xây dựng nếp sống vệ sinh
 • B. Đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ môi trường
 • C. Ban hành các chính sách bảo vệ môi trường .
 • D. Thường xuyên giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường

Câu 2: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước ta chủ trương

 • A. Giữ gìn và phát huy các vườn quốc gia
 • B. Bảo vệ rừng đầu nguồn
 • C. Mở rộng diện tích rừng
 • D. Ngăn chặn việc săn bắt các loài động vật

Câu 3: Sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật là

 • A. môi trường.
 • B. ô nhiễm môi trường.
 • C. thành phần môi trường.
 • D. khí quyển

Câu 4: Chị H mở nhà hàng đặc sản kinh doanh thú rừng. Việc làm của chị H là hành vi

 • A. Hợp pháp, vì công dân có quyền tự do kinh doanh
 • B. Kinh doanh hợp pháp, vì mang lại thu nhập chính đáng
 • C. Phá hoại tài nguyên, môi trường
 • D. Vi phạm Luật Bảo vệ môi trường

Câu 5: Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững là

 • A. mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 • B. phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 • C. ý nghĩa của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 • D. mục đích của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Câu 6: Địa phương A huy động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia thu gom rác thải hằng ngày. Việc làm này nhằm

 • A. Xây dựng tinh thần đoàn kết
 • B. Xây dựng nếp sống văn minh, dân chủ
 • C. Phát huy sức mạnh tập thể trong bảo vệ môi trường
 • D. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường

Câu 7: Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là:

 • A. khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế.
 • B. ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng.
 • C. cải thiện môi trường, tránh xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt để gây hại cho môi trường.
 • D. sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường.

Câu 8: Thấy bạn A rửa tay xà phòng rất mạnh, nước chảy tràn đầy chậu và ra ngoài, em sẽ chọn cách ứng xử nào?

 • A. Không can thiệp vì đó là việc riêng của bạn
 • B. Góp ý và nhắc nhở bạn nên sử dụng hợp lí
 • C. Tắt ngay vòi nước vì nước chảy quá nhiều
 • D. Thông báo với thầy cô giáo chủ nhiệm

Câu 9: Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay?

 • A. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ
 • B. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ
 • C. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ
 • D. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Câu 10: Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất?

 • A. Đốt và xả khí lên cao.
 • B. Chôn sâu.
 • C. Đổ tập trung vào bãi rác.
 • D. Phân loại và tái chế.

Câu 11: Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu gồm

 • A. Đất, nước, dầu mỏ
 • B. Đất, nước, sinh vật, rừng.
 • C. Đất, nước, khoáng sản, năng lượng, sinh vật, rừng
 • D. Đất, nước, than đá, sinh vật, rừng

Câu 12: Nội dung nào sau đây không thuộc về mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay?

 • A. Sử dụng hợp lí tài nguyên.
 • B. Bảo tồn đa dạng sinh học.
 • C. Nâng cao chất lượng môi trường.
 • D. Giáo dục ý thức trách nhiệm cho nhân dân.

Câu 13: Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuế nhằm mục đích gì?

 • A. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng.
 • B. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên.
 • C. Hạn chế việc sử dụng để cho phát triển bền vững.
 • D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi dẫn đến hủy hoại, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt.

Câu 14: Đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường thì việc khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên, áp dụng công nghệ hiện đại trong khai thác tài nguyên là

 • A. mục tiêu.
 • B. thực trạng
 • C. phương hướng
 • D. ý nghĩa.

Câu 15: Ngày môi trường thế giới là ngày nào sau đây?

 • A. 5-6.
 • B. 11-7.
 • C. 31-5.
 • D. 1-12.

Câu 16: Đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường thì việc tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường là

 • A. mục tiêu.
 • B. thực trạng.
 • C. phương hướng.
 • D. ý nghĩa.

Câu 17: Nội dung nảo dưới đây là phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

 • A. Sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên.
 • B. Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, diện tích rừng đang bị thu hẹp.
 • C. Buông lỏng quản lí tài nguyên môi trường.
 • D. Môi trường đang bị ô nhiễm ngày càng nặng nề.

Câu 18: Sau khi đi pic-nic tại rừng; nhóm bạn gồm H, K,N, V trước khi ra về không dập tắt lửa đã đốt dẫn đến cháy rừng, gây thiệt hại 2 ha. Cũng có mặt tại buổi pic-nic, nhưng do mệt nên T và R đã về trước đó. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách về bảo vệ môi trường ?

 • A. Bạn K, H vàN.
 • B. Bạn H, K,N và V,
 • C. Bạn H,K,N, V và T.
 • D. Bạn H, K,N, V và R.

Câu 19: Nhà máy X không áp dụng công nghệ xử lí rác thải mà chôn lập rác thải gần khu dân cư. Hành động này đã vi phạm chính sách

 • A. khoa học và công nghệ
 • B. tài nguyên và bảo vệ môi trường
 • C. bảo vệ và phát triển tài nguyên
 • D. bảo tồn thiên nhiên.

Câu 20: Thấy bạn B và G thường xuyên để rác thải không đúng nơi quy định nên H báo với nhà trường. B bực tức, B đã nhờ T đánh H. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách về bảo vệ môi trường?

 • A. Bạn B, G.
 • B. Bạn B, G, T.
 • C. Bạn B, G, H.
 • D. Bạn B, G, T và H.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường


Trắc nghiệm công dân 11 bài 12: Chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường (P2)
 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021