Trắc nghiệm địa lí 6 bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 6 Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các địa mảng có hướng di chuyển

 • A. Tách xa nhau
 • B. Trượt lên nhau
 • C. Trượt lên nhau
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Trạng thái các lớp của Trái đất (kể từ vỏ vào là):

 • A. Quánh dẻo – lỏng – lỏng, rắn – rắn chắc.
 • B. Lỏng, rắn – quánh dẻo, lỏng – rắn chắc.
 • C. Rắn, quánh dẻo – lỏng, lỏng – rắn (ở trong).
 • D. lỏng, quánh dẻo – rắn, lỏng – rắn chắc.

Câu 3: Các địa mảng trong lớp vỏ Trái đất có đặc điểm:

 • A. Di chuyển và tập trung ở nửa cầu Bắc.
 • B. Di chuyển rất chậm
 • C. Cố định vị trí tại một chỗ.
 • D. Mảng lục địa di chuyển, mảng đại dương cố định.

Câu 4: Lõi Trái Đất có nhiệt độ cao nhất là:

 • A. 1 000oC
 • B. 5 000oC
 • C. 7 000oC
 • D. 3 000oC

Câu 5: Trên Trái Đất lục địa lớn nhất là:

 • A. Lục địa Nam Mĩ
 • B. Lục địa Phi
 • C. Lục địa Bắc Mĩ
 • D. Lục địa Á – Âu

Câu 6: Cho biết trạng thái lớp vỏ Trái Đất:

 • A. Lỏng
 • B. Từ lỏng tới quánh dẻo
 • C. Rắn chắc
 • D. Lỏng ngoài, rắn trong

Câu 7: Đại dương nhỏ nhất là đại dương nào?

 • A. Đại Tây Dương
 • B. Thái Bình Dương
 • C. Bắc Băng Dương
 • D. Ấn Độ Dương

Câu 8: Lớp có vai trò quan trọng đối với đời sống các loài sinh vật trên trái đất là:

 • A. Lớp vỏ
 • B. Lớp trung gian
 • C. Lớp lõi
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất trong các lục địa:

 • A. Lục địa Phi
 • B. Lục địa Nam Cực
 • C. Lục địa Ô-xtrây-li-a
 • D. Lục địa Bắc Mỹ

Câu 10: Lõi Trái Đất có độ dày:

 • A. Trên 3000km
 • B. 1000 km
 • C. 1500 km
 • D. 2000 km

Câu 11: Đại dương lớn nhất là đại dương nào?

 • A. Đại Tây Dương
 • B. Thái Bình Dương
 • C. Bắc Băng Dương
 • D. Ấn Độ Dương

Câu 12: Cho biết vành đai lửa lớn nhất trên Trái Đất hiện nay:

 • A. Vành đai Địa Trung Hải
 • B. Vành đai Thái Bình Dương
 • C. Vành đai Ấn Độ Dương
 • D. Vành đai Đại Tây Dương

Câu 13: Một quốc gia được biết đến là nơi thường xuyên xảy ra động đất, núi lửa là

 • A. Việt Nam
 • B. Trung Quốc
 • C. Nhật Bản
 • D. Thái Lan
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021