Trắc nghiệm địa lí 6 Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 6 Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trái đất được chia thành 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ nếu đi về phía đông sẽ

 • A. Nhanh hơn một giờ
 • B. Chậm hơn một giờ
 • C. Giờ không thay đổi so với múi giờ gốc
 • D. Lùi lại một ngày

Câu 2: Trên Trái Đất, giờ khu vực phía đông bao giờ cũng sớm hơn giờ khu vực phía tây là do:

 • A. Trục Trái đất nghiêng
 • B. Trái đất quay từ Tây sang Đông
 • C. Ngày đêm kế tiếp nhau
 • D. Trái đất quay từ Đông sang Tây

Câu 3: Các vật thể ở Bắc bán cầu trong khi chuyển đông sẽ bị lệch về hướng:

 • A. Bên phải hướng chuyển động
 • B. Bên trái hướng chuyển động
 • C. Giữ nguyên hướng không đổi
 • D. Tất cả đều sai

Câu 4: Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không tạo ra hiện tượng:

 • A. Ngày đêm nối tiếp nhau.
 • B. Làm lệch hướng chuyển động.
 • C. Giờ giấc mỗi nơi mỗi khác.
 • D. Hiện tượng mùa trong năm

Câu 5: Mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau do:

 • A. Ánh sáng Mặt trời và các hành tinh chiếu vào.
 • B. Trái Đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục.
 • C. Các thế lực siêu nhiên, thần linh.
 • D. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.

Câu 6: Trục Trái Đất là:

 • A. Một đường thẳng tưởng tượng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
 • B. Một đường thẳng tưởng tượng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
 • C. Một đường thẳng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
 • D. Một đường thẳng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.

Câu 7: So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc:

 • A. 56o27’
 • B. 23o27’
 • C. 66o33’
 • D. 32o27’

Câu 8: Trái đất được chia thành 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ nếu đi về phía tây sẽ

 • A. Nhanh hơn một giờ
 • B. Chậm hơn một giờ
 • C. Giờ không thay đổi so với múi giờ gốc
 • D. Tăng thêm một ngày lại một ngày

Câu 9: Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ rộng bao nhiêu kinh tuyến:

 • A. 20
 • B. 30
 • C. 25
 • D. 15

Câu 10: Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau?

 • A. 24 giờ
 • B. 21 giờ
 • C. 23 giờ
 • D. 22 giờ

Câu 11: Khi khu vực giờ gốc là 4 giờ, thì ở nước ta là:

 • A. 11 giờ
 • B. 5 giờ
 • C. 9 giờ
 • D. 12 giờ

Câu 12: Khi khu vực giờ kinh tuyến số 0 là 1 giờ thì ở Thủ đô Hà Nội là:

 • A. 8 giờ
 • B. 7 giờ
 • C. 9 giờ
 • D. 6 giờ

Câu 13: Đường biểu hiện trục Trái Đất (BN) và đường phân chia sáng tối (ST) làm thành 1 góc:

 • A. 66o33’
 • B. 33o66’
 • C. 23o27’
 • D. 27o23’
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả


 • 38 lượt xem