Trắc nghiệm địa lí 6 Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 6 Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Lượng mưa trong năm tại một địa phương được tính là

 • A. Lượng mưa trung bình của 12 tháng trong năm
 • B. Tổng lượng mưa của các tháng trong mùa mưa
 • C. Tổng số lượng mưa 12 tháng.
 • D. Lương mưa trung bình nhiều năm

Câu 2: Khả năng thu nhận hơi nước của không khí càng nhiều khi:

 • A. Nhiệt độ không khí tăng
 • B. Không khí bốc lên cao
 • C. Nhiệt độ không khí giảm
 • D. Không khí hạ xuống thấp

Câu 3: Lượng mưa từ xích đạo về hai cực có xu hướng

 • A. Giảm dần
 • B. Tăng dần
 • C. Giữ nguyên
 • D. Tất cả đều sai

Câu 4: Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 20oC là:

 • A. 20g/cm3
 • B. 15g/cm3
 • C. 30g/cm3
 • D. 17g/cm3

Câu 5: Nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển là:

 • A. sông ngòi.
 • B. ao, hồ.
 • C. sinh vật.
 • D. biển và đại dương.

Câu 6: Lượng hơi nước chứa được càng nhiều, khi nhiệt độ không khí

 • A. càng thấp.
 • B. càng cao.
 • C. trung bình.
 • D. Bằng 0oC.

Câu 7: Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 30oC là

 • A. 17 g/cm3.
 • B. 25 g/cm3.
 • C. 28 g/cm3.
 • D. 30 g/cm3.

Câu 8: Khi có nhiệt độ 10oC, lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được là

 • A. 2 g/cm3.
 • B. 5 g/cm3.
 • C. 7 g/cm3.
 • D. 10 g/cm3.

Câu 9: Ở nhiệt độ 0oC, lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được là bao nhiêu?

 • A. 0 g/cm3.
 • B. 2 g/cm3.
 • C. 5 g/cm3.
 • D. 7 g/cm3.

Câu 10: Để tính lượng mưa rơi ở một địa phương, người ta dùng dụng cụ gì?

 • A. Nhiệt kế.
 • B. Áp kế.
 • C. Ẩm kế.
 • D. Vũ kế.

Câu 11: Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?

 • A. Từ 201 - 500 mm.
 • B. Từ 501- l.000mm.
 • C. Từ 1.001 - 2.000 mm.
 • D. Trên 2.000 mm.

Câu 12: Tại sao không khí có độ ẩm:

 • A. Do càng lên cao nhiệt độ càng giảm.
 • B. Do mưa rơi xuyên qua không khí.
 • C. Do không khí chứa một lượng hơi nước nhất định.
 • D. Do không khí chứa nhiều mây.

Câu 13: Những khu vực ít mưa trên trái đất là

 • A. Vùng xích đạo
 • B. Vùng hoang mạc, thung lũng khuất gió
 • C. Vùng ven biển, đồng bằng
 • D. Vùng núi cao đón gió
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa


 • 5 lượt xem