Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Năm 1833 - 1834, diễn ra cuộc khởi nghĩa nông dân của:

 • A. Phan Bá Vành.
 • B. Lê Duy Lương.
 • C. Nông Văn Vân.
 • D. Lê Văn Khôi.

Câu 2: Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn là:

 • A. do chế độ phong kiến nhà Nguyễn khủng hoảng.
 • B. nhà Nguyễn không quan tâm đến nhân dân.
 • C. nhà Nguyễn không đại diện cho giai cấp lãnh đạo nhân dân.
 • D. nhà Nguyễn bị thối nát ngay từ đầu.

Câu 3: Dưới thời nhà Nguyễn, trong nửa đầu thế kỉ XIX đã có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình?

 • A. Có khoảng 250 cuộc khởi nghĩa.
 • B. Có khoảng 400 cuộc khởi nghĩa.
 • C. Có khoảng 500 cuộc khởi nghĩa.
 • D. Có khoảng 300 cuộc khởi nghĩa.

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa do Cao Bá Quát lãnh đạo đã diễn ra vào thời gian nào?

 • A. 1854 – 1855
 • B. 1833 – 1835
 • C. 1821 – 1854
 • D. 1835 – 1855

Câu 5: Hà Tây, Hà Nội, Hưng Yên là nơi bùng nổ cuộc khởi nghĩa nông dân của:

 • A. Nông Văn Vân.
 • B. Phan Bá Vành.
 • C. Cao Bá Quát.
 • D. Lê Văn Khôi.

Câu 6: Giai cấp thống trị dưới thời nhà Nguyễn gồm:

 • A. vua quan, địa chủ, cường hào.
 • B. vua và các quan lại đại thần.
 • C. quan lại triều đình và cường hào ở địa phương.
 • D. vua và các tướng lĩnh.

Câu 7: Trong các năm 1840 - 1848, đã nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa của người Khơ-me ở vùng nào gây nhiều khó khăn cho sự thống trị của nhà Nguyễn?

 • A. Vùng Tây Nam Kì.
 • B. Vùng Đông Nam K!.
 • C. Vùng biên giới phía Bắc.
 • D. Vùng Đông bằng sông Cửu Long.

Câu 8: Phong trào nông dân dưới thời nhà Nguyễn đã làm cho nhà Nguyễn ngày càng suy yếu nghiêm trọng và cuối cùng tự chuốc lấy thất bại trước sự xâm lược của:

 • A. phong kiến phương Bắc.
 • B. thực dân Anh và Pháp.
 • C. thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
 • D. thực dân phương Tây.

Câu 9: Các cuộc khởi nghĩa của nông dân dưới thời nhà Nguyễn nổ ra ở Gia Định, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Tây là cuộc khởi nghĩa của:

 • A. Phan Bá Vành, Lê Duy Lương, Lê Văn Khôi.
 • B. Lê Văn Khôi, Nông Văn Vân, Cao Bá Quát.
 • C. Nông Văn Vân, Phan Bá Vành, Cao Bá Quát.
 • D. Lê Văn Khôi, Nông Văn Vân, Cao Bá Quát.

Câu 10: Người lãnh đạo cuộc nổi dậy của binh lính chống triều đình là

 • A. Phan Bá Vành
 • B. Lê Văn Khôi
 • C. Cao Bá Quát
 • D. Nông Văn Vân

Câu 11: Sang thế kỉ XIX, thương nhân ngoại quốc đến buôn bán ở nước ta chủ yếu là những ai?

 • A. Người Hoa, Xiêm, Cao Miên.
 • B. Người Hoa, Xiêm, Lào.
 • C. Người Hoa, Xiêm, Mã Lai.
 • D. Người Hoa, Mã Lai.

Câu 12: Phong trào đầu tranh của nông dân chống triều Nguyễn diễn ra khi:

 • A. cuối thời nhà Nguyễn.
 • B. nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền.
 • C. nhà Nguyễn lên cầm quyền một thời gian.
 • D. nhà Nguyễn tỏ ra bất lực

Câu 13: Từ năm 1821 đến năm 1827, nổ ra cuộc khởi nghĩa nào ở hạ lưu châu thổ sông Hồng?

 • A. Phan Bá Vành
 • B. Lê Duy Lương.
 • C. Lê Văn Khôi.
 • D. Cao Bá Quát

Câu 14: Vì sao mâu thuẫn xã hội dưới thời Nguyễn ngày càng gay gắt, dẫn đến bùng nổ hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân?

 • A. Do nên kinh tế trì trệ, bế tắc.
 • B. Do đời sống nông dân khôn cùng.
 • C. Do triểu đình mục nát.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 15: Nhà Nguyễn thành lập trong một giai đoạn:

 • A. nội chiến ác liệt.
 • B. đất nước thái bình.
 • C. bị phương Tây dòm ngó.
 • D. đất nước bước vào thời kì khủng hoảng.

Câu 16: Đến thế kỉ nào thương nghiệp dưới thời nhà Nguyễn có chiều hướng suy thoái?

 • A. Thế kỉ XVIII.
 • B. Thể kỉ XIX.
 • C. Thế kỉ XX.
 • D. Thế kỉ XVII - XVIII.

Câu 17: Khi mới lên ngôi, ai là người đã ra lệnh đo đạc lại toàn bộ ruộng đất, lập địa bạ cho từng làng ở Bắc Hà?

 • A. Gia Long.
 • B. Minh Mạng.
 • C. Thiệu Trị.
 • D. Tự Đức.

Câu 18: Cuộc khởi nghĩa Nông Văn Vân nổ ra ở đâu?

 • A. Tuyên Quang, Hà Giang
 • B. Tuyên Quang, Cao Bằng
 • C. Cao Bằng, Lạng Sơn
 • D. Thái Nguyên, Tuyên Quang
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân (P1)
 • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021