Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Biểu hiện quan trọng nhất của sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc là

 • A. Xuất hiện giai cấp tư sản và vô sản
 • B. Sự ra đời của các tổ chức độc quyền
 • C. Chiến tranh đế quốc nhằm phân chia thuộc địa
 • D. Mâu thuẫn xã hội gay gắt

Câu 2: Cuối thập niên 70 thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Anh vẫn chiếm ưu thế về:

 • A. tài chính, xuất khẩu tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa.
 • B. hải quân và thương mại.
 • C. tài chính và xuất khẩu tư bản.
 • D. hàng hải và thương mại.

Câu 3: Ý không phản ánh đúng tình hình nông nghiệp nước Pháp cuối thế kỉ XIX là

 • A. Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Pháp, nhưng vẫn lạc hậu
 • B. Ruộng đất phân tán, manh mún
 • C. Một số ngành nghề nổi tiếng bị cạnh tranh gay gắt nên cũng giảm sút
 • D. Hình thành một số công ti đặc quyền

Câu 4: Đến cuối thế kỉ XIX, sản xuất công nghiệp của Pháp tụt xuống hàng thứ tư, sau:

 • A. Đức, Mĩ, Anh.
 • B. Mĩ, Nhật, Trung Quốc.
 • C. Mĩ, Anh, Nhật.
 • D. Anh, Đức, Nhật.

Câu 5: Từ cuối thập niên 70, tình hình công nghiệp nước Anh như thế nào?

 • A. Đứng đầu thế giới
 • B. Đứng thứ hai thế giới
 • C. Mất dần địa vị độc quyền
 • D. Lạc hậu nhất châu Âu

Câu 6: Đến năm 1900, nước nào đứng đầu châu Âu về tổng sản lượng công nghiệp?

 • A. Nước Mĩ.
 • B. Nước Đức.
 • C. Nước Anh.
 • D. Nước Pháp.

Câu 7: Đặc điểm của chủ nghĩa đề quốc Anh là gì?

 • A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.
 • B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.
 • C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.
 • D. Tất cả các đặc điểm trên.

Câu 8: Cuối thập niên 70 thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước tư bản nào đã phát triển mạnh mẽ và vượt qua nước Anh?

 • A. Pháp, Đức
 • B. Mĩ, Pháp
 • C. Mĩ, Đức
 • D. Nhật, Mĩ

Câu 9: Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến nền kinh tế Mĩ phát triển đột biến?

 • A. Ít chịu sự cạnh tranh của các nước tư bản Tây Âu
 • B. Có lực lượng lãnh đạo dồi dào, tay nghề cao và được bổ sung liên tục
 • C. Sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú
 • D. Tiếp thu được những thành tựu khoa học

Câu 10: Giai cấp tư sản chỉ chú trọng đến xuất cảng tư bản, không chú trọng phát triển công nghiệp trong nước. Đó là nguyên nhân làm cho kinh tế nước nào bị chậm lại?

 • A. Nước Anh.
 • B. Nước Mĩ
 • C. Nước Đức,
 • D. Nước Pháp.

Câu 11: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, kinh tế Anh và Pháp chậm phát triển do:

 • A. việc xuất cảng tư bản và xâm chiếm thuộc địa.
 • B. mất dần thuộc địa và thị trường.
 • C. không đầu tư vào công nghiệp nặng.
 • D. mắt khả năng tăng trưởng tư bản.

Câu 12: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế nước Đức phát triển với tốc độ mau lẹ?

 • A. Thị trường dân tộc thống nhất, giàu tài nguyên.
 • B. Có nguồn nhân lực dồi dào.
 • C. Tiếp thu những thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại của những nước đi trước.
 • D. Nhờ tiền bồi thường chiến tranh của Pháp.

Câu 13: Ở Đức tư bản công nghiệp kết hợp với tư bản nào tạo thành tư bản tài chính?

 • A. Tư bản công thương nghiệp.
 • B. Tư bản ngân hàng.
 • C. Tư bản ngoại thương.
 • D. Tư bản nông nghiệp.

Câu 14: Chế độ chính trị ở Mĩ là nơi điển hình của chế độ hai Đảng đó là Đảng nào?

 • A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà.
 • B. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.
 • C. Đảng Dân chủ và Đảng Bảo thủ.
 • D. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ

Câu 15: Phát triển sau nên áp dụng được những thành tựu khoa học và kinh nghiệm của của các nước đi trước. Đó là nguyên nhân phát triển kinh tế của:

 • A. nước Anh.
 • B. nước Pháp.
 • C. nước Đức.
 • D. nước Mĩ

Câu 16: Trong lĩnh vực nào nước Anh chỉ tự túc được 1 /3 nhu cầu?

 • A. Máy móc
 • B. Lương thực
 • C. Tiền tệ
 • D. Sản lượng thép

Câu 17: Điểm nổi bật của các tổ chức độc quyền ở Pháp là

 • A. Sự tập trung trong công nghiệp đạt mức cao
 • B. Sự tập trung ngân hàng đạt mức cao
 • C. Sự tập trung trong ngành dịch vụ đạt mức cao
 • D. Chi phối hoàn toàn nhà nước

Câu 18: Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Pháp là

 • A. Đế quốc thực dân
 • B. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến
 • C. Đế quốc cho vay lãi
 • D. Đế quốc đi vay lãi

Câu 19: Những năm 80 của thể kỉ XIX, nước nào phát triển kinh tế bằng cách đem vốn cho các nước vay để lấy lãi?

 • A. Nước Anh.
 • B. Nước Pháp.
 • C. Nước Đức.
 • D. Nước Mĩ

Câu 20: Năm 1989, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha vì:

 • A. Tây Ban Nha đe dọa chủ quyền của Mĩ
 • B. Mĩ âm mưu độc chiếm thuộc địa của Tây Ban Nha
 • C. Mĩ muốn phô trương sức mạnh của mình
 • D. Mĩ giúp đỡ Cuba và Philipin giành độc lập
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 35 các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa – Tiết 1


 • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm lịch sử 10