Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (P1)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 8 phần 1: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình lịch sử lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Quá trình chuyển biến từ vượn thành người đã diễn ra ở Đông Nam Á, bắt đầu từ người:

 • A. Người tối cổ.
 • B. Người tinh khôn.
 • C. Người vượn.
 • D. Vượn người.

Câu 2: Đông Nam Á từ lâu được coi là một khu vực địa lí - lịch sử - văn hoá riêng biệt và còn được gọi là khu vực gì?

 • A. “Châu Á gió mùa”
 • B. “Châu Á thức tỉnh”
 • C. Châu À lục địa”
 • D. “Châu Á bùng cháy”.

Câu 3: Yếu tô nào dưới đây đóng vai trò quyết định đối với sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam A?

 • A. Công cụ đồ sắt xuất hiện.
 • B. Ảnh hưởng của các nền văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc.
 • C. Sự giao lưu buôn bán giữa các nước Đông Nam Á.
 • D. Sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp.

Câu 4: Cuối thế ki XVI Phi-lip-pin bị nước nào xâm chiếm?

 • A. Thực dân Anh.
 • B. Thực dân Pháp.
 • C. Thực dân Bồ Đào Nha
 • D. Tây Ban Nha, sau đó là Mĩ xâm chiếm.

Câu 5: Đông Nam Á Chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là:

 • A. Mùa khô và mùa hanh.
 • B. Mùa khô và mùa mưa.
 • C. Mùa đông và mùa xuân.
 • D. Mùa thu và mùa hạ.

Câu 6: Trong thời kì phong kiến, Phi-líp-pin bị nước nào xâm lược?

 • A. Bồ Đào Nha.
 • B. Anh.
 • C. Tây Ban Nha.
 • D. Hà Lan.

Câu 7: Dựa vào yếu tố tự nhiên nào, cư dân Đông Nam Á từ xa xưa đã biết trồng lúa và nhiều loại cây ăn quả, ăn củ khác?

 • A. Mùa khô tương đối lạnh, mát.
 • B. Mùa mưa tương đối nóng.
 • C. Gió mùa kèm theo mưa
 • D. Khí hậu mát, ẩm.

Câu 8: Nhân tố nào là nhân tố cuối cùng, có tính chất quyết định, dẫn tới sự Suy Sụp của các vương quốc ở Đông Nam Á?

 • A. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây.
 • B. Phong trào khởi nghĩa của nông dân.
 • C. Sự xung đột giữa các quốc gia Đông Nam Á.
 • D. Sự nỗi dậy cát cứ địa phương ở từng nước

Câu 9: Từ thế kỉ VII đến thể kỉ X, ở Đông Nam Á hình thành các quốc gia phong kiến dân tộc. Vậy quốc gia phong kiến dân tộc là gì?

 • A. Quốc gia có nhiều dân tộc.
 • B. Quốc gia mà dân tộc chiếm đa số nắm quyền thống trị, lôi kéo các dân tộc khác vào lãnh thổ của mình.
 • C. Quốc gia có nhiều mâu thuẫn giữa các dân tộc.
 • D. Quốc gia thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc.

Câu 10: Dưới thời phong kiến, Đông Nam Á có bao nhiêu nước bị phương Tây xâm lược:

 • A. 10 nước
 • B. 11 nước.
 • C. 12 nước.
 • D. 13 nước.

Câu 11: Đến những thế kỉ đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng kim loại gì?

 • A. Sắt.
 • B. Đồng.
 • C. Vàng.
 • D. Thiếc.

Câu 12: Giữa thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây, trừ nước nào?

 • A. Việt Nam
 • B. Thái Lan
 • C. Phi-lip-pin
 • D. Xin-ga-po

Câu 13: Nhân tố nào là nhân tố cuối cùng, có tính chất quyết định, dẫn tới suy sụp của các vương quốc ở Đông Nam Á?

 • A. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây.
 • B. Phong trào khởi nghĩa của nông dân.
 • C. Sự xung đột giữa các quốc gia Đông Nam Á
 • D. Sự nổi dậy của cát cứ, địa phương ở từng nước.

Câu 14: Nước nào ở phương Tây mở đầu cho việc xâm lược các nước ở khu vực Đông Nam Á?

 • A. Tây Ban Nha.
 • B. Bồ Đào Nha.
 • C. Anh.
 • D. Pháp.

Câu 15: Mâu thuẫn xã hội, chiến tranh và nội chiến giữa các quốc gia ở Đông Nam Á. Đó là biểu hiện của:

 • A. sự suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
 • B. kì thị sắc tộc của các quốc gia phong kiên Đông Nam Á
 • C. xung đột của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.
 • D. sự khủng hoảng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

Câu 16: Vào cuối thế kỉ XIX, nước nào ở Đông Nam Á bị thực dân Pháp xâm lược

 • A. Việt Nam.
 • B. Lào.
 • C. Cam-pu-chia.
 • D. Ba nước Đông Dương.

Câu 17: Một trong những điều kiện thuận lợi về giao thông của Đông Nam Á là:

 • A. nằm trên đường giao thông nối liền giữa Đại Tây Dương với Thái Bình Dương.
 • B. nằm trên đường giao thông nối liền giữa Án Độ Dương với Thái Bình Dương.
 • C. năm trên đường giao thông nối liền với các nước châu Á.
 • D. năm trên đường giao thông nối liền với các nước Đông Bắc Á.

Câu 18: Các quốc gia Đông Nam Á có một nét chung về điều kiện tự nhiên, đó là:

 • A. Chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa.
 • B. Chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới.
 • C. Chịu ảnh hưởng của khí hậu ôn đới.
 • D. Chịu ảnh hưởng của khí hậu hàn đới.

Câu 19: Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào?

 • A. Đầu thế kỉ X đến đầu thể kỉ XVIII
 • B. Giữa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
 • C. Nửa sau thế kỉ X đến đầu thể ki XVIII
 • D. Cuối thế kỉ X đến đầu thể kỉ XVIII.

Câu 20: Từ giữa thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX, các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì:

 • A. phát triển.
 • B. đạt đến đỉnh cao của sự phát triển.
 • C. suy thoái.
 • D. khủng hoảng trầm trọng.

Câu 21: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được hình thành vào thời gian nào?

 • A. Từ thế kỉ VII đến đầu thế kỉ X
 • B. Từ thế kỉ VII đến nửa đầu thế kỉ X.
 • C. Từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ X.
 • D. Từ thế kỉ VI đến đầu thế kỉ X.

Câu 22: Từ thế kỉ IX, vương quốc nào đã trở thành một trong những Vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất trong khu vực Đông Nam Á?

 • A. Phù Nam.
 • B. Cam-pu-chia
 • C. Pa-gan.
 • D. Cham-pa.

Câu 23: Dưới thời Giay-a-vác-man, quân Cam-pu-chia đã xâm chiếm nước nào, thu phục trung và hạ lưu Mê Nam?

 • A. Phù Nam
 • B. Pa-gan
 • C. Cham-pa
 • D. Câu A và B đúng

Câu 24: Vào thể kỉ IX, trên lưu vực sông I-ra-oa-di, người Miến đã lập ra vương quốc nào?

 • A. Vương quốc Pa-gan.
 • B. Vương quốc Cham-pa.
 • C. Vương quốc Phù Nam.
 • D. Vương quốc của người Môn-ha-ri-pun-giay-a.

Câu 25: Các dân tộc Đông Nam Á đã xây dựng được nền văn hoá riêng của mình và đóng góp vào kho tàng văn hoá loài người những giá trị tỉnh thần độc đáo. Đó là biểu hiện của:

 • A. nét độc đáo của các quốc gia Đông Nam Á.
 • B. sự phát triển văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á
 • C. sự thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á thế kỉ X - XVIII
 • D. Tất cả đều đúng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (P2)
 • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021