Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thời kì phồn vinh của nền kinh tế Mĩ ở thập niên 20 của thế kỉ XX được biểu hiện như thế nào?

 • A. Các nước tư bản trở hành con nợ của Mĩ
 • B. Mĩ nắm trong tay 60% dự trữ ngoại tệ của thế giới
 • C. Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp duy nhất của thế giới
 • D. Nền kinh tế Mĩ tăng trưởng cao, đặc biệt là sản xuấ ô tô, thép, dầu mỏ

Câu 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến nền kinh tế nước Mĩ?

 • A. Kinh tế Mĩ chậm phát triển.
 • B. Kinh tế Mĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
 • C. Kinh tế Mĩ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong suốt thời gian chiến tranh.
 • D. Kinh tế Mĩ bị khủng hoảng nghiêm trọng.

Câu 3: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế Mĩ như thế nào?

 • A. Bị tàn phá nặng nề.
 • B. Vẫn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh.
 • C. Bị khủng hoảng trầm trọng.
 • D. Đạt mức tăng trưởng cao.

Câu 4: Kinh tế Mĩ bước vào thời kì hoàng kim nhất trong thời gian nào?

 • A. Trong thập niên 20 của thế kỉ XX.
 • B. Trong thập niên 30 của thế ki XX.
 • C. Trong thập niên 40 của thế kỉ XX.
 • D. Trong thập niên 10 của thế kỉ XX.

Câu 5: Thời kì phồn vinh của nền kinh tế Mĩ chấm dứt khi

 • A. Dự trữ ngoại tệ của Mĩ bị sụt giảm
 • B. Mĩ mất vị trí là trung tâm công nghiệp số 1 thế giới
 • C. Khủng hoảng kinh tế bùng nổ tháng 10 – 1929
 • D. Các nước tư bản vượt Mĩ, vươn lên phá triển mạnh mẽ

Câu 6: Cuộc khủng hoàng kinh tế ở nước Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực

 • A. Nông nghiệp
 • B. Công nghiệp
 • C. Tài chính, ngân hàng
 • D. Thương mại, dịch vụ

Câu 7: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào?

 • A. Mĩ.
 • B. Anh.
 • C. Pháp.
 • D. Đúc.

Câu 8: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào?

 • A. Tài chính ngân hàng
 • B. Nông nghiệp
 • C. Công nghiệp
 • D. Thương nghiệp

Câu 9: Tổng thống nào đề ra ''Chính sách mới”?

 • A. Ru-dơ-ven.
 • B. Lin-côn.
 • C. Tru-man.
 • D. O-ba-ma.

Câu 10: Nước Mĩ đã thực hiện giải pháp nào đề thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

 • A. Thực hiện ““Chính sách kinh tế mới”.
 • B. Thực hiện “Chính sách mới”.
 • C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước.
 • D. Dân chủ hoá lao động.

Câu 11: Ý nào không phản ánh đúng về tình hình thị trường chứng khoán Mĩ trong ngày 29 – 10 – 1929?

 • A. Ngày khủng hoảng chưa từng có
 • B. Giá một loại cổ phiếu được coi là đảm bảo nhất sụt xuống 80%
 • C. Có loại cổ phiếu giá lại tăng nhanh đến chóng mặt
 • D. Hàng triệu người mất sạch số tiền mà họ đã tiết kiệm cả đời

Câu 12: Bản chất của Chính sách mới là gì?

 • A. Nhà nước đề xuất một hệ thống những chính sách mới về kinh tế - ài chính, chính trị - xã hội
 • B. Nhà nước cho phép các lĩnh vực kinh tế - tài chính, chính trị - xã hội của đất nước có những đổi mới phù hợp
 • C. Là chính sách đầu tư có trọng điểm của Nhà nước vào các lĩnh vực kinh tế - tài chính, chính trị - xã hội của đất nước
 • D. Là hệ thống chính sách tích cực của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính, chính trị - xã hội

Câu 13: Người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử Tổng thống 4 nhiệm kì liền tiếp là:

 • A. Lin-côn.
 • B. Ru-dơ-ven.
 • C. Tru-man.
 • D. Oa-sinh-ton

Câu 14: Đạo luật nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các đạo luật giải quyết khủng hoảng kinh tế của Mĩ?

 • A. Đạo luật về ngân hàng.
 • B. Đạo luật về tài chính.
 • C. Đạo luật phục hưng công nghiệp.
 • D. Đạo luật phục hưng thương mại.

Câu 15: Tháng 5-1921, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Mĩ có liên quan đến phong trào đấu tranh của công nhân nước này?

 • A. Đảng Công nhân Cộng sản chủ nghĩa Mĩ thành lập.
 • B. Đảng Cộng sản Mĩ ra đời.
 • C. Đảng Cộng hoà Mĩ thành lập.
 • D. Phong trào đấu tranh của công nhân Mĩ lên cao.

Câu 16: Khi bị rơi vào tình cảnh khủng hoảng nặng nề, Mĩ giải quyết khủng hoảng băng con đường:

 • A. phát xít hoá bộ máy nhà nước.
 • B. thực hiện các chính sách ôn hoà.
 • C. vừa phát xít hoá vừa giữ nguyên tư bản chủ nghĩa.
 • D. duy trì nền dân chủ tư sản, tiền hành cải cách.

Câu 17: Chính sách đối ngoại của Mĩ với khu vực Mĩ Latinh trong những năm 1929 - 1939 là:

 • A. “Cây gậy và củ cà rốt”.
 • B. “Chính sách láng giềng thân thiện”.
 • C. “Ngoại giao đồng đô la”.
 • D. “Cam kết và mở rộng”.

Câu 18: Từ năm 1933 trở đi thu nhập quốc dân của Mĩ tăng lên là do tác động của:

 • A. “Chính sách kinh tế mới”.
 • B. “Chính sách mới".
 • C. việc buôn bán vũ khí.
 • D. cách mạng khoa học - kĩ thuật.

Cầu 19: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1931 ở Mi là:

 • A. khủng hoảng tài chính ngân hàng.
 • B. giá dầu thế giới tăng vọt.
 • C. sản xuất ồ ạt, cung vượt quá cầu.
 • D. chi phí quốc phòng tăng cao.

Câu 20: Nội dung nào không phải là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Mĩ?

 • A. Giai cấp tư sản sản xuất ô ạt, chạy theo lợi nhuận.
 • B. Hàng hoá dư thừa, cung vượt quá cầu.
 • C. Sức mua của nhân dân giảm sút.
 • D. Giá dầu trên thị trường thế giới tăng vọt.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (P2)
 • 173 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021