Trắc nghiệm lịch sử 6 bài 12: Nước Văn Lang

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 6 bài 12: Nước Văn Lang. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Yếu fố nào sau đây không thuộc cơ sở ra đời của Nhà nước Văn Lang:

 • A. Yêu cầu chống ngoại xâm.
 • B. Yêu cầu bảo vệ nền kinh tế nông nghiệp lúa nước.
 • C. Phân hoá xã hội sâu sắc.
 • D. Tất cả các yếu tố trên.

Câu 2: Vua Hùng Vương chia đất nước thành

 • A. 10 bộ
 • B. 13 bộ
 • C. 14 bộ
 • D. 15 bộ

Câu 3: Vào khoảng thế kỉ VIII - VII TCN đã hình thành các bộ lạc lớn ở:

 • A. Vùng Bắc Bộ.
 • B. Vùng Bắc Trung Bộ.
 • C. Vùng Bắc Bộ và Nam Bộ.
 • D. Vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Câu 4: Đứng đầu các bộ là

 • A. Lạc hầu
 • B. Lạc tướng
 • C. Bồ chính
 • D. Vua

Câu 5: Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Nhà nước Văn Lang:

 • A. Xã hội phân chia giàu, nghèo, mở rộng giao lưu và tự vệ.
 • B. Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, làng chạ được mở rộng.
 • C. Bảo vệ sản xuất vùng lưu vực các con sông lớn.
 • D. Cả ba câu trên đều đúng.

Câu 6: Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân ta hồi đó?

 • A. Chống lũ lụt, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
 • B. Chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước.
 • C. Phát triển sản xuất.
 • D. Chống hạn hán bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Câu 7: Lí do đúng nhất dẫn đến sự ra đời của nhà nước đầu tiên ở nước ta:

 • A. Do nhu cầu liên kết chống ngoại xâm.
 • B. Do nhu cầu về thuỷ lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp.
 • C. Do nhu cầu phân hoá xã hội sâu sắc.
 • D. Do nhu cầu về thuỷ lợi, quản lí xã hội và liên kết chống ngoại xâm.

Câu 8: Ngày giỗ tổ Hùng Vương hàng năm vào:

 • A. Ngày mồng 9 tháng 3 âm lịch hàng năm.
 • B. Ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm.
 • C. Ngày mồng 3 tháng 10 âm lịch hàng năm.
 • D. Ngày mồng 8 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Câu 9: Cư dân Lạc Việt sống tập trung ở

 • A. ven đồng bằng ven sông Hồng, sông Mã, sông Cả
 • B. ven đồi núi
 • C. trong thung lũng
 • D. A, B, C

Câu 10: Kinh đô của nước Văn Lang đặt ở:

 • A. Cổ Loa (Hà Nội).
 • B. Mê Linh (vùng đất từ Ba Vì đến Tam Đảo, nay thuộc Hà Tây, Vĩnh Phúc).
 • C. Văn Lang (Bạch Hạc - Phú Thọ ngày nay).
 • D. Đông Anh (Hà Nội).

Câu 11: Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh

 • A. mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo
 • B. giải quyết xung đột giữa các bộ lạc Lạc Việt
 • C. nhu cầu trị thủy và bảo vệ mùa màng.
 • D. A, B, C

Câu 12: Các vua Hùng đã có công lao gì với đất nước?

 • A. Các vua Hùng đã có công khai hoang mở mang diện tích đất trồng trọt.
 • B. Các vua Hùng đã có công dựng nước.
 • C. Các vua Hùng đã có công giữ nước.
 • D. Các vua Hùng đã có công lãnh đạo nhân dân chống ngoại xâm.

Câu 13: Theo sự tích Âu Cơ – Lạc Long Quân thì những người con theo mẹ Âu Cơ lên vùng cao đã tôn người anh cả lên làm vua, người đó chính là

 • A. Hùng Vương
 • B. An Dương Vương
 • C. Thủy Tinh
 • D. Sơn Tinh

Câu 14: Dưới thời Hùng Vương, con trai của vua được gọi là

 • A. Lạc hầu
 • B. Lạc tướng
 • C. Quan lang
 • D. Mị nương

Câu 15: Nước Văn Lang tồn tại trong khoảng:

 • A. thế kỉ V đến thế kỉ III TCN
 • B. thế kỉ V đến thế kỉ IV TCN
 • C. thế kỉ VII đến thế kỉ III TCN
 • D. thế kỉ VI đến thế kỉ IV TCN
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 12: Nước Văn Lang


 • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021