Trắc nghiệm lịch sử 6 bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 6 bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kể tên các quốc gia cổ đại phương Tây:

 • A. Ai Cập và Lưỡng Hà
 • B. Hi Lạp và Rô ma
 • C. Hi Lạp và Lưỡng Hà
 • D. Rô ma và Ai Cập

Câu 2: Quốc gia phương Tây cổ đại xuất hiện đầu tiên ở đâu

 • A. Ở Tây Âu
 • B. Ở Nam Âu
 • C. Ở Bắc Âu
 • D. Ở Trung Âu

Câu 3: Người Hi Lạp và Rô-ma đã mua những sản phẩm như lúa mì, súc vật, lông thú từ:

 • A. Từ Địa Trung Hải.
 • B. Từ Lưỡng Hà, Ai Cập.
 • C. Từ Ấn Độ, Trung Quốc.
 • D. Từ các nước trên thế giới.

Câu 4: Chế độ nhà nước của các quốc gia phương Tây là gì?

 • A. Chế độ phong kiến
 • B. Chế độ chuyên chế
 • C. Chiếm hữu nô lệ
 • D. Quân chủ lập hiến

Câu 5: Ngành sản xuất phát triển sớm và mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải là:

 • A. Nông nghiệp.
 • B. Thủ công nghiệp.
 • C. Thương nghiệp.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 6: Các loại cây lưu niên của dân ở Hi Lạp và Rô ma lựa chọn để trồng thêm là

 • A. cam và quýt.
 • B. nho và ô liu.
 • C. đào và cam.
 • D. nho và cam.

Câu 7: Nền tảng kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Tây là:

 • A. nông nghiệp
 • B. thủ công nghiệp
 • C. thủ công nghiệp và thương nghiệp
 • D. thương nghiệp

Câu 8: Lực lượng lao động chính trong xã hội cổ đại Hi Lạp và Rô-ma:

 • A. Giai cấp chủ nô.
 • B. Giai cấp nô lệ.
 • C. Giai cấp nông dân.
 • D. Tầng lớp quý tộc.

Câu 9: Chú nô thường gọi nô lệ là:

 • A. Tài sản của chủ.
 • B. “Những công cụ biết nói”.
 • C. Những người làm thuê.
 • D. Những người đầy tớ.

Câu 10: Năm 73 – 71 TCN, cuộc khởi nghĩa của nô lệ ở Rô ma đã làm cho giới chủ nô phải kinh hoàng do ai lãnh đạo?

 • A. Julius Caesar
 • B. Spartacus
 • C. Quintus Sertorius
 • D. Mithridates VI

Câu 11: Trong xã hội cỗ đại Hi Lạp và Rô-ma ngoài nô lệ, còn có lực lượng chiếm tỉ lệ khá đông đó là:

 • A. Nông dân.
 • B. Thương nhân.
 • C. Thợ thủ công.
 • D. Bình dân.

Câu 12: Trong quá trình sinh sống của mình, cư dân ở Địa Trung Hải thường tập trung đông nhất ở:

 • A. Nông thôn.
 • B. Miền núi.
 • C.Trung du.
 • D. Thành thị.

Câu 13: Chủ nô là

 • A. Chủ xưởng giàu có, người nắm mọi quyền hành
 • B. Chủ xưởng giàu có, chăm lo cuộc sống của tất cả mọi người
 • C. Bóc lột nô lệ dã man
 • D. A, C đúng

Câu 14: Khởi nghĩa Xpac-ta-cút nổ ra vào năm:

 • A. năm 71 - 71 TCN
 • B. năm 72 - 72 TCN
 • C. năm 73 - 71 TCN
 • D. năm 74 - 71 TCN

Câu 15: Khởi nghĩa Xpac-ta-cút là khởi nghĩa của:

 • A. giai cấp chủ nô
 • B. tầng lớp thương nhân
 • C. giai cấp nông dân
 • D. giai cấp nô lệ
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây


 • 16 lượt xem