Trắc nghiệm toán 5 chương 4: Số đo thời gian, toán chuyển động đều (P4)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 5 chương 4: Số đo thời gian, toán chuyển động đều (P4). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thực hiện phép tính: 35 giờ 40 phút : 5 = ?

 • A. 6 giờ 5 phút
 • B. 7 giờ 10 phút
 • C. 7 giờ 8 phút
 • D. 10 giờ 15 phút

Câu 2: Hai người bơi thi trên một quãng sông. Bạn Minh bơi hết 16 phút 38 giây và như thế là chậm hơn bạn Tuấn 2 phút 43 giây. Hỏi bạn Tuấn bơi trong bao lâu?

 • A. 13 phút 55 giây
 • B. 14 phút 55 giây
 • C. 14 phút 35 giây
 • D. 13 phút 40 giây

Câu 3: TPHCM cách Đồng Hới 1150km. Thường ngày một máy bay từ TPHCM với tốc độ 460km/giờ thì đi đến Đồng Hới lúc 11 giờ 15 phút. Nhưng hôm nay, bay được quãng đường thì gặp phải thời tiết xấu nên phải giảm vận tốc đi 60km/giờ. Hỏi thời gian khởi hành thường ngày của máy bay ở TPHCM?

 • A. 8 giờ 30 phút
 • B. 8 giờ 45 phút
 • C. 9 giờ 15 phút
 • D. 9 giờ 10 phút

Câu 4: Mai làm một cái nơ hết 4 phút 36 giây. Hỏi Mai làm 6 cái nơ hết bao lâu ?

 • A. 26 phút 30 giây
 • B. 27 phút 36 giây
 • C. 26 phút 36 giây
 • D. 27 phút 40 giây

Câu 5: TPHCM cách Đồng Hới 1150km. Thường ngày một máy bay từ TPHCM với tốc độ 460km/giờ thì đi đến Đồng Hới lúc 11 giờ 15 phút. Nhưng hôm nay, bay được quãng đường thì gặp phải thời tiết xấu nên phải giảm vận tốc đi 60km/giờ. Hỏi thời gian máy bay đến Đồng Hới hôm nay?

 • A. 11 giờ 24 phút
 • B. 10 giờ 50 phút
 • C. 11 giờ 20 phút
 • D. 10 giờ 45 phút

Câu 6: Một người thợ dét dệt trong 3 giờ 30 phút được 9m vải. Hỏi trung bình dệt 1m vải hết bao lâu?

 • A. 23 phút 20 giây
 • B. 23 phút 30 giây
 • C.20 phút 20 giây
 • D. 22 phút 30 giây

Câu 7: Khi đi cùng một quãng - đường nếu vận tốc tăng 25% thì thời gian sẽ giảm bao nhiêu phần trăm?

 • A. 25%
 • B. 20%
 • C. 30%
 • D. 15%

Câu 8: Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ trong 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được.

 • A. 15km
 • B. 30km
 • C. 45km
 • D. 50km

Câu 9: Khoảng thời gian từ đầu tháng đến ngày sinh của Hùng gấp 6 lần khoảng thời gian từ sau ngày sinh của Hùng đến cuối tháng. Hỏi Hùng sinh vào ngày nào, tháng nào?

 • A. 24 tháng 3
 • B. 25 tháng 8
 • C. 24 tháng 2
 • D. 26 tháng 10

Câu 10: Một người đã đi trong 4 giờ 45 phút. Tính ra người ấy còn phải đi thêm 2 giờ 35 phút nữa mới tới nơi bao lâu?

 • A. 6 giờ 20 phút
 • B. 7 giờ 20 phút
 • C. 6 giờ 70 phút
 • D. 6 giờ 80 phút

Câu 11: Một đoàn xe đạp đua trên ba chặng đường. Chặng thứ nhất chạy hết 5 giờ 24 phút 30 giây, chặng thứ hai chạy hết 5 giờ 30 phút, chặng thứ ba chạy hết 6 giờ 25 phút 30 giây. Vận tốc trung bình của đoàn xe là 500m/phút. Hỏi đoàn xe chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét

 • A. 510km
 • B. 505km
 • C. 515km
 • D. 520km

Câu 12: Một bạn học sinh người Tày đi trong rừng. Trước mặt bạn là một dãy núi cao. Bạn ấy hú một tiếng thật lớn và 8 giây sau khi nghe thấy tiếng của mình dội lại. Biết vận tốc truyền âm thanh trong không khí là 340m/giây, hãy tính khoảng cách từ bạn đó tới dãy núi.

 • A. 1300m
 • B. 1320m
 • C. 1360m
 • D. 1340m

Câu 13: Một đoàn xe đạp đua nối nhau dài 50m chạy qua một cái cầu dài 650m trong 12 phút. Hỏi vận tốc của đoàn đua?

 • A. 24km/giờ
 • B. 30km/giờ
 • C. 28km/giờ
 • D. 25km/giờ

Câu 14: Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc độ chạy của đà điểu.

 • A. 1050m/phút
 • B. 1100m/phút
 • C. 1150m/phút
 • D. 1200m/phút

Câu 15: Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của ca nô.

 • A. 18km/giờ
 • B. 20km/giờ
 • C. 22km/giờ
 • D. 24km/giờ
Xem đáp án
 • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021