Trắc nghiệm toán 5 chương 3: Hình học (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 5 chương 3: Hình học (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Diện tích hình bình hành ABCD là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp hình khác nhau ?

 • A. 5 cách
 • B. 7 cách
 • C. 6 cách
 • D. 8 cách

Cho hình (làm câu 3 + 4)

Câu 3: Diện tích hình tam giác ABC là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Biết rằng KC - KA = 3cm, hãy tính diện tích tam giác AKB

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Chu vi hình tam giác ABC là 25cm. Cạnh BC dài hơn cạnh AB là 1cm nhưng lại ngắn hơn cnahj AC là 2cm. Tính độ dài cạnh BC.

 • A. 7cm
 • B. 10cm
 • C. 8cm
 • D. 9cm

Cho hình (làm câu 6 + 7)

Câu 6: Tính diện tích tam giác RST

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Tính diện tích hình tam giác RHT

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Cho hình bên là biểu đồ về tỉ lệ gia cầm mà ông Tư đang nuôi. Tuy tỉ lệ phần trăm ngỗng bị mời nhưng ta lại biết là số ngỗng có 30 con (làm câu 9 + 10)

Câu 9: Tính số gà mà ông Tư đang nuôi

 • A. 56 con
 • B. 60 con
 • C. 50 con
 • D. 42 con

Câu 10: Tính số gia cầm ông Tư đang nuôi

 • A. 120 con
 • B. 150 con
 • C. 160 con
 • D. 140 con

Câu 11: Chu vi hình tròn lớn gấp đôi chu vi hình tròn bé. Hỏi diện tích hình tròn lớn gấp mấy lần diện tích hình tròn bé?

 • A. 2 lần
 • B. 3 lần
 • C. 4 lần
 • D. 6 lần

Câu 12: Tỉ số diện tích của tam giác ACD và diện tích tam giác ABD là:

 • A.
 • B. 1,75
 • C.
 • D. 1,5

Câu 13: Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ?

 • A. diện tích xung quang tăng 9 lần, diện tích toàn phần tăng 9 lần
 • B. diện tích xung quang tăng 12 lần, diện tích toàn phần tăng 6 lần
 • C. diện tích xung quang tăng 3 lần, diện tích toàn phần tăng 15 lần
 • D. diện tích xung quang tăng 6 lần, diện tích toàn phần tăng 6 lần

Cho độ dài đường chéo của hình vuông là 12cm (làm câu 14 + 15)

Câu 14: Hãy tính diện tích hình tròn:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Hãy tính diện tích của phần hình vuông nằm ngoài hình tròn

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án
 • 25 lượt xem