Trên trang web có một số nội dung giới thiệu về các yếu tố kĩ thuật trong ngôi nhà thông minh. Dưới đây là ảnh chụp màn hình các trang web đó nhưng bị xóa tiêu đề. Em hãy đọc kĩ và điền tiêu đề tương ứng với sự mô tả của đoạn văn đó. Tham khảo..

  • 1 Đánh giá

2. Các yếu tố kĩ thuật trong ngôi nhà thông minh

Trên trang web có một số nội dung giới thiệu về các yếu tố kĩ thuật trong ngôi nhà thông minh. Dưới đây là ảnh chụp màn hình các trang web đó nhưng bị xóa tiêu đề. Em hãy đọc kĩ và điền tiêu đề tương ứng với sự mô tả của đoạn văn đó. Tham khảo các tiêu đề ở phía dưới hoặc hỏi ý kiến thầy cô giáo.

Bài làm:

1. trực quan với màn hình cảm ứng 3D

2. kết nối không giới hạn

3. hệ thống ánh sáng thông minh

4. hệ thống kiểm soát môi trường

5. an toàn với hệ thống an ninh thông minh

6. hệ thống giải trí đa phương tiện

7. kịch bản ngữ cảnh thông minh

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021