Giải công nghệ 6 VNEN

Dưới đây là toàn bộ các bài soạn, lời giải của chương trình VNEN công nghệ 6. Cách trình bày bài soạn chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài soạn nào thì click vào bài học tương ứng. Để tìm trên google, các em học sinh gõ VNEN cong nghe 6 KhoaHoc.

Phần 1: Nhà ở

Phần 2: May mặc và ăn uống

Phần 3: Thu chi trong gia đình

Mô đun 1: Trang trí nhà ở

Mô đun 2: Nấu ăn

Mô đun 3: Tìm hiểu kinh doanh

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6