Trong các hình sau đây, việc làm nào được thực hiện trước, trong và sau khi bão? Nếu lợi ích của mỗi việc làm đó?

 • 1 Đánh giá

1. Một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai

 • Trong các hình sau đây, việc làm nào được thực hiện trước, trong và sau khi bão?
 • Nếu lợi ích của mỗi việc làm đó?

 • Hãy nêu việc cần làm khác để ứng phó, giảm nhẹ rủi ro do bão gây ra?
 • Nếu địa phương em có bão em cần làm gì để giữ an toàn cho bản thân và giúp đỡ gia đình?
 • "Ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai"

Bài làm:

 • Trong các hình sau đây, việc làm nào được thực hiện trước, trong và sau khi bão:
 1. Trước bão: 1, 2,5,6
 2. Sau bão: 3, 4
 • Nếu lợi ích của mỗi việc làm đó: bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như mọi người xung quanh mình.
 • Việc cần làm khác để ứng phó, giảm nhẹ rủi ro do bão gây ra: chuẩn bị lương thực, nhà cửa che chắn chắc chắn, cây cối lớn nên cắt tỉa trước...
 • Nếu địa phương em có bão em cần để giữ an toàn cho bản thân và giúp đỡ gia đình: chuẩn bị thức ăn để dự trữ những ngày bão, ở yên trong nhà, che chắn nhà cửa chắc chắn...
 • "Ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai"

 • 21 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên xã hội 2 cánh diều