[Cánh Diều] Giải tự nhiên và xã hội 2 bài: Ôn tập và tự đánh giá chủ đề trái đất và bầu trời

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Ôn tập và tự đánh giá chủ đề trái đất và bầu trời trang 125 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Em đã học được gì về chủ đề trái đất và bầu trời

  • Giới thiệu các mùa theo gợi ý dưới đây?

  • Em cần làm gì để giữ gìn sức khỏe trong các mùa khác nhau?
  • Giới thiệu một số hiện tượng thiên tai theo gợi ý dưới đây?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Xử lí tình huống:

  • Nếu là bạn trong mỗi tình huống dưới đây em sẽ làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem