[Cánh Diều] Giải tự nhiên và xã hội 2 bài 19: Các mùa trong năm

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 19: Các mùa trong năm trang 110 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Các mùa trong năm

  • Nhận xét về sự khác nhau về cảnh vật và thời tiết nơi bạn An đang sống trong các hình dưới đây?

  • Nhận xét về sự khác nhau về cảnh vật và thời tiết nơi bạn Hà đang sống trong các hình dưới đây?