Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau, hai pin có cùng suất điện động và điện trở trong là $\varepsilon = 1,5$ (V) $r = 1 \Omega $.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 58:

Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau, hai pin có cùng suất điện động và điện trở trong là (V) $r = 1 \Omega $. Hai bóng đèn giống nhau cũng số ghi trên đèn là 3 V – 0,75 W.

a) Các đèn có sáng bình thường không ? Vì sao.

b) Tính hiệu suất của bộ nguồn.

c) Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin.

d) Nếu tháo bớt mỗi bóng đèn thì còn lại có công suất tiêu thụ điện năng là bao nhiêu?

Giải bài tập câu 6 - Bài 10: Ghép nguồn điện thành bộ

Bài làm:

a, Điện trở của mỗi đèn: (V).

Điện trở tương đương của bóng đèn: (V).

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn điện là:

(V)

$\Omega $

Cường độ dòng điện trong mạch chính: (A).

Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là: < $U_{đm đ}$.

Đèn sáng yếu hơn bình thường.

b, Hiệu suất của bộ nguồn là: %.

c, Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin: (V).

d, Nếu tháo bớt một bóng đèn thì RN = 12 (V).

Cường độ dòng điện trong mạch: (A).

Hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn: (V) > $U_{đm đ}$.

đèn sáng hơn bình thường.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021