Điện trở của kim loại thường và siêu dẫn khác nhau như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 78:

Điện trở của kim loại thường và siêu dẫn khác nhau như thế nào?

Bài làm:

Điện trở của kim loại thường có giá trị xác định nào đó thay đổi theo nhiệt độ,

Điện trở của kim loại siêu dẫn khi nhiệt đô giảm xuông nhiệt độ tới hạn nào đó của kim loại thì điện trở bằng không.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021