Văn bản có thể chia làm mấy phần? Chỉ ra nội dung của mỗi phần và mối quan hệ của chúng với nhau.

  • 1 Đánh giá

b) Văn bản có thể chia làm mấy phần? Chỉ ra nội dung của mỗi phần và mối quan hệ của chúng với nhau.

Bài làm:

Văn bản Tri thức là sức mạnh có thể chia thành 3 phần:

  • Phần mở bài (đoạn mở đầu): nêu vấn đề “tri thức là sức mạnh”;
  • Phần thân bài (hai đoạn tiếp): Đưa ra các dẫn chứng, chứng minh tri thức là sức mạnh trong lĩnh vực kĩ thuật trong cuộc cách mạng ở Việt Nam.
  • Phần kết bài (đoạn còn lại): Phê phán những người chưa biết quý trọng tri thức và sử dụng tri thức không đúng mục đích.

Quaan hệ của chúng đó là tạo nên kết câu 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cho văn bản.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2