Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 152 sgk vật lí 11

Một khung dây dẫn hình vuông, cạnh a = 10cm, đặt cố định trong một từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt khung. Trong khoảng thời gian t = 0,05s, cho độ lớn của tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

Bài làm:

Độ biến thiên từ thông là: Wb

Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là:

(V)

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021