Xác định đường đi của chùm tia sáng với các giá trị sau đây của góc anpha

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 173 sgk vật lí 11

Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất n = 1,41 . Một chùm tia sáng hẹp nằm trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc, chiếu tới khối bán trụ như Hình 27.11. Xác định đường đi của chùm tia sáng với các giá trị sau đây của góc $\alpha $

a) = 600

b) = 450

c) = 300

Bài làm:

Góc giới hạn để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần khi truyền từ trong bán trụ ra ngoài không khí là: sin igh =

Vậy igh = 450

a) = 600

Góc tới là i = 900 – 600 = 300 < igh (không xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần)

Hiện tượng xảy ra: Phản xạ một phần, khúc xạ.

Đường đi của tia sáng được biểu diễn trong hình vẽ:

Xác định đường đi của chùm tia sáng với các giá trị sau đây của góc anpha

b) = 450

Góc tới là i = 450 = igh xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

c) = 300

Góc tới là i = 600 > igh­, xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

Hình vẽ chung cho 2 phần b và c:

Xác định đường đi của chùm tia sáng với các giá trị sau đây của góc anpha

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021