Xem sơ đồ tư suy thể hiện một kế hoạch hoạt động hè ở Hình 1. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

  • 1 Đánh giá

2. Cách lập một sơ đồ tư duy đơn giản

Xem sơ đồ tư suy thể hiện một kế hoạch hoạt động hè ở Hình 1. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

1. Nếu gọi chủ đề trung tâm là chủ đề mẹ thì đâu là những chủ đề con của chủ đề trung tâm?

=> Chủ đề con: Ôn tập, tham gia hoạt động, Giúp bố mẹ, Học mới

2. Nếu gọi chủ đề Ôn tập là chủ đề con thì chủ đề mẹ của nó là chủ đề nào

=> Chủ đề mẹ: Kế hoạch hè

3. Nếu gọi chủ đề Ôn tập là chủ đề mẹ thì nó có những chủ đề con nào?=.

Bài làm:

Trả lời:

1. Nếu gọi chủ đề trung tâm là chủ đề mẹ thì đâu là những chủ đề con của chủ đề trung tâm?

2. Nếu gọi chủ đề Ôn tập là chủ đề con thì chủ đề mẹ của nó là chủ đề nào

3. Nếu gọi chủ đề Ôn tập là chủ đề mẹ thì nó có những chủ đề con nào?

=> Chủ đề con: Tiếng Anh, Toán

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021