2. Đề xuất biện pháp giúp Hoà hoà đồng với môi trường học tập.

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 8: Giúp bạn hoà đồng với môi trường học tập mới

1. Đọc tình huống sau và dự đoán nguyên nhân H chưa hoà đồng với môi trường học tập mới.

H vào lớp 6 một tháng nhưng thỉnh thoàng vẫn nói ước gì không có nhiều bài tập về nhà. Trong giờ ra chơi H ngồi một mình ít giao tiếp với người khác.

2. Đề xuất biện pháp giúp Hoà hoà đồng với môi trường học tập.

Bài làm:

1. Nguyên nhân H chưa hoà đồng với môi trường học tập mới là do H khép mình ngại giao tiếp với những người bạn mới.

2. Đề xuất biện pháp: Bạn có thể nhờ sự giúp đỡ của cô giao để học cách mở lòng. Học cách làm quen với các bạn mới bằng cách giao tiếp chào hỏi với bạn cùng bàn đầu tiên.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021