2. Quan sát hình vẽ thí nghiệm tìm hiểu thực vật lấy khí gì khi hô hấp

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát hình vẽ thí nghiệm tìm hiểu thực vật lấy khí gì khi hô hấp

- Quan sát hình vẽ, mô tả thí nghiệm.

- Thảo luận nhóm và giải thích hiện tượng xảy ra.

Bài làm:

- Để que đóm tiếp tục cháy cần có khí oxi.

- Tuy nhiên, do đậy kín nên không khí không lưu thông được, đồng thời hạt nảy mầm xảy ra hô hấp đã lấy khí oxi từ môi trường. Từ đó, lượng oxi bị giải không thể duy trì sự cháy à que đóm tắt.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021