Bài tập số 5: Hãy cho biết hoạt động nào dưới đây là để trao đổi thông tin?

  • 1 Đánh giá

Bài tập số 5: Hãy cho biết hoạt động nào dưới đây là để trao đổi thông tin?

(A) Một diễn giả đang diễn thuyết trước người nghe

(B) Hai học sinh thảo luận với nhau để giải bài tập

(C) Khách hàng trả tiền để mua một món hàng ở chợ

(D) Người lái xe ô to bóp còi để xin đường, nháy đèn xi-nhan trước khi rẽ.

(E) Bố em đang xem chương trình thời sự trên tivi

Bài làm:

Hoạt động nào dưới đây để trao đổi thông tin là:

  • (B) Hai học sinh đang trao đổi với nhau để làm bài tập
  • (D) Người lái xe ô tô bóp còi để xin đường, nháy đèn xi-nhan trước khi rẽ.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021