Câu 1: Theo em một bản đồ có phải một sơ đồ tư duy không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi tự kiểm tra

Câu 1: Theo em một bản đồ có phải một sơ đồ tư duy không? Vì sao?

Câu 2: Vì sao em có thể sử dụng sơ đồ tư duy để tóm tắt nội dung một bài học

Bài làm:

Trả lời:

Câu 1: Bản đồ không phải là một sơ đồ tư duy vì một sơ đồ tư duy là sơ đồ giúp ghi lại tóm tắt triển khai một ý tường trong quá trình suy nghĩ

Câu 2: Bởi vì một nội dung bài học có chủ đề và và các nhánh thông tin nhỏ

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tin học 6 Cánh diều