So sánh bản chất của điện trường và từ trường.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 124:

So sánh bản chất của điện trường và từ trường.

Bài làm:

Điện trường là các dạng vật chất tồn tại xung quanh điện tích đứng yên và tác dụng lực điện lên các hạt mang điện tích khác đặt trong nó.

Từ trường có nguồn gốc từ các hạt mang điện chuyến động, nó tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021